Herta Bio Apicole

Transport gratuit la comenzi de peste 150 de lei

Certificări și Autorizații

Reguli pentru operatorii economici implicati în orice etapă de producție,  preparare și distribuție a produselor ecologice:

Să ia toate măsurile de precauție pentru a preveni orice risc de contaminare cu substanțe sau produse neautorizate;

Să aplice măsuri adecvate de curățenie, să monitorizeze eficiența acestora și să înregistreze aceste operațiuni;

Să fie în măsură să furnizeze organismului de control înregistrări actualizate ale tuturor operațiunilor și cantităților procesate (fișă de fabricație);

Să separe fizic (în spaţiu) sau în timp operaţiile ecologice atât pentru depozitarea materiilor prime cât şi pentru produsele finite);

Să ia măsurile necesare pentru a asigura identificarea loturilor (trasabilitatea);

Să efectueze operațiuni asupra produselor ecologice numai după golirea completă și igienizarea corespunzătoare a echipamentelor de producție;

Să pună la dispoziția organismului de control informațiile referitoare la zilele de colectare a produselor ecologice, orele, circuitul, data și momentul recepționării produselor.

Produsele ecologice trebuie să fie transportate în ambalaje, containere sau vehicule închise și prevăzute cu o etichetă care să ateste următoarele detalii:

Numele şi adresa operatorului

-Numele produsului

-Referințe la metoda de producție ecologică

-Numele și/sau codul numeric al organismului de control

-Marca de identificare a lotului, dacă este necesar.

La recepția unui produs ecologic, operatorii trebuie să verifice închiderea ambalajului sau a containerului, prezența etichetei de identificare, așa cum s-a menționat anterior. Operatorii vor efectua un control încrucișat al informațiilor de pe etichetă și al informațiilor din documentele justificative (factură, notă de livrare, CMR etc.).

Operatorii trebuie să verifice respectarea tuturor input-urilor utilizate în procesarea produselor ecologice, să înregistreze operaţiile și să păstreze documentele relevante pentru organismul de control.

Certificate (sau licențe) valabile pentru toți furnizorii de materii prime ecologice.

Cumpărătorii trebuie să verifice dacă certificatul furnizat de către vânzător se referă efectiv la produsul achiziționat. Anumite certificări sunt recunoscute ca echivalente pentru scopul certificării conform Regulamentelor europene pentru un produs ecologic destinat pieței ecologice europene. Comenzi de achiziție, facturi și note de livrare cu referințe la certificarea ecologică pentru produsele in cauză

Înregistrări periodice ale inventarului de materii prime și produse finite.

Documente de vânzare a produselor ecologice, în caz contrar statistici ale vânzării cu identificarea destinatarilor (cu excepția cazului vânzării directe la consumatorul final). Aceste documente trebuie să-i permită organismului de control să realizeze controlul fluxului pentru a verifica existența coerenței între intrări și ieșiri.

Fişe de fabricaţie, dacă este cazul.

Înregistrarea intrărilor (înregistrarea rezultatelor verificării conformității la recepția produselor ecologice).

Înregistrările privind igienizarea, dacă este necesar. Atunci când există suspiciuni cu privire la originea ecologică a unui produs recepționat, operatorii trebuie să informeze imediat organismul de control și fie declasează produsul la convențional, fie opresc imediat producţia până când orice dubiu este înlătura.

Ești curios despre principiile de bază din procesul de producție al mierii bio?

Document justificativ stabilit in conformitate cu articolul 29, alineatul(1) din Regulamentul European nr. 834/2007 referitor la Agricultura Ecologica

Documente importante

Adeverinta ACA

Fisa de Sanatate

Certificare eco 2024

Cosul De Cumparaturi
×